De relatie tussen burger en overheid is aan het veranderen. De overheid werkt niet meer alleen voor de burgers, maar ook steeds vaker samen met burgers. Op allerlei terreinen wordt die omslag zichtbaar. Natuur is er daar een van: in plaats van natuur te beschermen, werken overheden, natuurorganisaties en burgers steeds meer samen om natuur te versterken. Eén van de manieren waarop die veranderende dynamiek vorm krijgt, is crowdfunding.
Eind 2015 nam ik het initiatief voor een symposium over dit onderwerp. Het symposium vond plaats op 24 maart 2016 in Pakhuis De Zwijger en werd door mij georganiseerd vanuit Crowdfunding VoorNatuur in samenwerking met Voor je Buurt en het ministerie van EZ. N.a.v. het symposium schreven we een artikel in Binnenlands Bestuur.

Bekijk het verslag van het symposium →
Lees het artikel in Binnenlands Bestuur →