Gemeenten hebben meer en meer te maken met burgerinitiatieven. Vaak wordt gehoord dat de relatie tussen een burgerinitiatief en de gemeente verzandt in wederzijds onbegrip, procedurele onduidelijkheid en valse verwachtingen. Deze handreiking, gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat, biedt ondersteuning aan ambtenaren die zich oriënteren op de rol die ze ten opzichte van lokale duurzame energie-initiatieven kunnen vervullen en is zowel gericht op de relatie met de initiatiefnemers als op de rest van het gemeentelijke apparaat.

Lees hier de handreiking →