Overheden, ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen in de regio grote stappen richting een circulaire economie. Er is geen blauwdruk voor deze regionale netwerken maar enkelen zijn zeer krachtig gebleken en weten veel te bereiken. Het programma DuurzaamDoor (RVO) nam het initiatief om deze netwerken bij elkaar te brengen. Bowine Wijffels en ik organiseerden in 2015 en 2016 enkele bijeenkomsten waarbij de netwerken van elkaar leerden over de betekenis van circulair in de regio, over echte samenwerking, over taal en over sociale innovatie.

Meer over deze bijzondere ontmoetingen →