De Groene Motor ondersteunt vrijwilligers in het groen in Zuid-Holland. De Groene Motor is een programma van verschillende netwerkpartners zoals het IVN, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Dunea, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), het Zuid-Hollands Landschap, het Erfgoedhuis Zuid-Holland en vrijwilligersgroepen. Het programma wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de Nationale Postcode loterij (NPL). Regiomedewerkers van De Groene Motor faciliteren (regionale) netwerken, organiseren cursussen en stimuleren de ontwikkeling van vrijwilligers. Het streven is om meer vrijwilligers actief te krijgen op het gebied van Landschap en Erfgoed. De Groene Motor heeft een zelfstandige positie en maakt organisatorisch deel uit van het Zuid-Hollands Landschap. Gedurende enkele maanden heb ik als interim-manager het team van De Groene Motor mogen begeleiden en samen met het team enkele belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van het programma.

Website De Groene Motor