De appstores op internet zijn ruim voorzien van slimme hulpmiddelen om de natuur te beleven. In opdracht van Innovatie Agro & Natuur (vh InnovatieNetwerk) heb ik in beeld gebracht welke groene apps er al bestaan. Deze apps bevatten informatie over bijvoorbeeld soorten, veldwaarnemingen en recreatieve routes. Door middel van apps kunnen de gebruikers in het veld of thuis waardevolle informatie verkrijgen over soorten, tips krijgen over een wandeling en soms informatie teruggeven aan de initiatiefnemer van de app.
De inventarisatie is uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de kansen voor dergelijke groene apps. Dit vanuit de ambitie van Innovatie Agro & Natuur een bijdrage te leveren aan een krachtige natuur en een professionele natuursector.

Lees hier het eindrapport →