Voor het RVO programma DuurzaamDoor organiseerde ik samen met Anne Louise de Goeij het DuurzaamDoor Festival.
Door het verbinden van een reeks bijzondere bijeenkomsten in heel Nederland hebben we laten zien dat netwerkend werken, coalities vormen en co-creatie wordt (h)erkend als benadering om samen te werken aan de maatschappelijke uitdagingen van nu en morgen. Het festival bestond uit ongeveer 50 bijeenkomsten rond thema’s als circulaire economie, stadslandbouw, energie, onderwijs en natuurlijk kapitaal. Als aanjager en coordinator van het festival was ik verantwoordelijk voor de afstemming tussen het landelijk bureau en de lokale bijeenkomsten en was ik eerste aanspreekpunt voor de festivalmakers.

Verslag van slotbijeenkomst