In opdracht van ODRU organiseerde ik samen met Ruud Schuurs het congres Samen Duurzaam Loont, gericht op lokale duurzaamheidsinitiatieven en de relatie met verschillende overheden in de regio Utrecht.
De centrale kwestie van het symposium was de vraag hoe samenwerking het bereiken van duurzaamheidsdoelen in de regio kan versnellen. Met name de rol van de gemeente in relatie tot maatschappelijke initiatieven stond centraal. Hoe mobiliseren zij burgerkracht voor de duurzame ambities? Hoe kan de gemeente haar voorbeeldrol invullen?
Hiervoor organiseerden we een aantal gesprekken tussen gemeenten, facilitatoren en initiatiefnemers rond thema’s als lokale energie, duurzaam bouwen, voedsel, sportaccomodaties en duurzame verdienmodellen.