Week van de Governance

2017 / afgerond / duurzaamheid / energieke samenleving / projectmanagement

In opdracht van MVI-e en RVO organiseerde ik de Week van de Governance (9 tot en met 13 oktober), over de veranderingen in governance rond de Energietransitie. De Week van de Governance vroeg aandacht voor de transitie van verticale ordening naar horizontale samenwerking en de vraag hoe dit werkt in de praktijk. Van stakeholder-management naar co-creatie. Van verantwoordelijkheden herverdelen en onderhandelen, naar samen onderzoeken, experimenteren en leren. Van verticaal naar horizontaal. Hoe doen we dat? De Week van de Governance was de aftrap van een reeks bijeenkomsten en trainingen gedurende het jaar in een lerend netwerk. Tijdens de week zijn er diverse bijeenkomsten geweest die met deze vragen gestoeid hebben.

Terugblik Week van de Governance →