Nationale Natuur Filmwedstrijd

2016 / 2017 / 2018 / lopend / natuur / organiseren

Voor het WFFR organiseer ik het jeugdprogramma. Belangrijk onderdeel daarvan is de jaarlijkse filmwedstrijd voor jongeren tot 16 jaar. Voor deze filmwedstrijd verzorg ik de communicatie, de website, het contact met de deelnemers en maak ik afspraken met partners. Tevens organiseer en presenteer ik de finale.

Artikel in Kidsweek →
Item Jeugdjournaal →
Ga naar de website over de wedstrijd →