Interim coordinator De Groene Motor

2017 / afgerond / natuur / projectmanagement / energieke samenleving

Van maart tot begin juli 2017 was ik interim coordinator van het programma De Groene Motor. Samen met een team van 5 medewerkers voerde ik een programma uit gericht op het ondersteunen burgerparticipatie in het groen.
De Groene Motor is een programma van de provincie Zuid-Holland en wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. In samenspraak met groene netwerkpartners (het Erfgoedhuis Zuid-Holland, IVN, het Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Dunea, Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en vrijwilligersgroepen) ondersteunt De Groene Motor alle groene vrijwilligers in Zuid-Holland. De Groene Motor heeft een zelfstandige positie en maakt organisatorisch deel uit van het Zuid-Hollands Landschap.

Website De Groene Motor